Seleccionar página

DIRECTIVA

Presidente – Serafín Sa Pazó
Vicepresidente – Requel Costas Figueroa
Secretario – Andrés Jesús Rodríguez Lemos
Tesoureiro – Enrique Otero Barberena

Vogais

Manuel Carracelas Martínez
Manuel Castro Sotelo
Rosa Espiñeira Pazó
Venancio Hermelo Dacosta
María del Carmen Paredes Nores
Pilar Pousa Millán

LEXISLACIÓN

ASOCIADOS